Fullmånemøte på Trollvann 22.11.2018

Grundig om gamle ferdselsveier

Det årvisse fullmånemøtet på Trollvannstua var som vanlig mer enn fullbooket. De som fikk plass fikk høre Ståle Pinslie berette engasjert om de fem gamle ferdselsveiene som gikk nordover fra Oslo, før kjerreveiene ble etablert på begynnelsen av 1800-tallet.

Med hesten som transportmiddel var det viktig å ta korteste tørre vei om sommeren, mens vinterveiene – der all tyngre transport fant sted – helst fulgte myrer og vann og unngikk harde stigninger. – Han tenker som en hest, sa historielagets nestleder Stein Øberg i sin introduksjon av foredragsholderen.

For Ståle Pinslie har brukt uendelig mye tid på å lete opp de gamle veifarene og viste fram en mengde gamle kart for å belegge sine valg. – Men de gamle veiene ble tatt ut av kartene når de nye kjerreveiene ble anlagt. Det var kanskje ikke så rart, siden det ble krevd inn bompenger på de nye, for eksempel på Greveveien, sa han.

Fullt utbytte av foredraget krevde nok god kjennskap til Marka, men mange i publikum hadde åpenbart det. Og forespørselen om å arrangere tur langs en av de gamle traséene ble positivt mottatt. De gamle ferdselsveiene er ikke merket, men det ble presentert en app som gjør det mulig å få de gamle traséene inn på telefonen, ved hjelp av QR-koder. Slik kan en moderne vandrer hele tiden kan sjekke at man er på rett spor. Til denne digitaliseringen har Pinslie fått hjelp av Vidar Gundersen, ivrig terrengsyklist og markaentusiast. Alt stoffet er for øvrig samle i Maridalens Venners Årsskrift 2017, som kan lastes ned fra denne foreningens nettsider.

Ståle Pinslie app

Ståle Pinslie viser hvor lekende lett det er å laste ned en app som henter middelalderens ferdselsveier inn på en smarttelefon.

 

 

 

 

 

Vår nyutnevnte riksantikvar Hanna Geiran tok ordet etter foredraget. Hun berømmet både Historielagets arbeid og Ståle Pinslie. – Uten folk som han blir det ikke noe kulturminnevern, sa hun. Historielagets leder Tore Faller avsluttet det hele med en gjennomgang av vårens planlagte aktiviteter.

Faller, Geiran og Pinslie

Riksantikvar Hanna Geiran flankert av de som fikk rosende omtale, Historielaget representert ved Tore Faller (t.v.) og veifinneren Ståle Pinslie.

 

 

 

 

 

 

 

Det er stengt for kommentarer.