Besøk på Nydalen videregående skole 10.10.18

«Moderne, fleksibel og ambisiøs» var stikkordene rektor Linn Siri Jensen ønsket flokken med 18 superinteresserte historielags-medlemmer velkommen med.

rektor
Skolen, som har dype røtter fra de videregående skolene på Grefsen og Sandaker, likner overhodet ikke på de gamle skolene. De gamle skolene er nå bygd helt om til moderne ungdomsskoler og heter Morellbakken og Nordpolen.
Planene om flytting og sammenslåing i Nydalen ble møtt med betydelig skepsis og motstand da de ble kjent på begynnelsen av 2000-tallet. Ville man klare å forene to vidt forskjellige undervisningstilbud og skolemiljøer på en knøttliten tomt inntil en fjellvegg her i Nydalen?
Grunneier Avantor gravde ut et kjempekrater og bygde to etasjer under bakken til blant annet idrettsanlegg med internasjonale mål. Over bakken ruver fire etasjer med glass og solide bærebjelker i limtre. Bygget sto klart til å ta imot de første elevene til skolestart høsten 2011.
firkant
Linn Siri fortalte med tydelig stolthet om sin og kollegers medvirkning i prosessen fra skolen lå på tegnebrettet til i dag hvor hun har det daglige ansvaret for 940 elever og 170 ansatte, hvorav 128 er pedagoger.
Da Linn Siri ble ansatt som rektor på den nye skolen var hun rektor på Grefsen og valgte helt bevisst å ha kontor på Sandaker i byggeperioden. Der ble hun kjent med en helt annerledes skole som i hovedsak tilbød yrkesrettet utdanning og hadde rolle som såkalt «knutepunktskole» for hørselshemmede. Alt skulle få plass i nybygget i Nydalen.
Og sammen med dyktige arkitekter har de lykkes, ingen tvil om det. Erfaringen viser at fordelingen av vidt forskjellige funksjoner i bygget både er oversiktlig og god under mottoet: «Det tar en landsby å få en elev til å fullføre og bestå».
Skolen har totalt 946 elever fordelt på: 97 elever på Service og samferdsel, 37 hørselhemmede elever, studiespesialiserende avdeling Vg1 192 elever, Vg2 186 elever, Vg3 192 elever, helse og oppvekst 199 elever og 40 elever på tilrettelagtavdeling.
Nylig kjøpte Oslo kommune bygget, som de første årene ble leid ut til  Undervisningsbygg. Som andre offentlige skoler i Oslo er det Utdanningsetaten som gir rammebetingelser for driften, mens rektorer på videregående skoler rapporterer til et Driftsstyre bestående av tre «eksterne», to lærere og to elever.
Som leder av driftsstyret fra oppstarten i 2011 er jeg kanskje rimelig inhabil til å sette karakter på skolen, men jeg er mektig stolt over resultatet. Det er en herlig blanding av ulike elever med ulike interesser, behov og resultater. Men de lykkes i en grad som overgår det meste. At det i bygget ble plass til en filial av Deichmanske bibliotek understreker den åpenhet skolen vil og skal være for allmennheten.
Elefant
Skolen ligger i gangavstand til mange interessante fagmiljøer, og mange av disse er blitt «partnerskapsbedrifter» med inngått samarbeidsavtale. Historielaget er en av disse, og er innstilt på å både så historiekunnskap og høste nyttige erfaringer med skolens elever og lærere.
En gang året inviterer skolen tidligere personale på Sandaker og Grefsen til en hyggelig lunsj, både de som ikke ble med over til Nydalen og de som ble med. Ekstra spennende var det å høre hva en av de største motstanderne av å nedlegge Grefsen sa til meg ett år etter flyttingen: «Dette ble mye bedre enn forventet, ja – det eneste riktige». Det var krystallklar hyggelig tale å bygge videre på: tidlig, tydelig og tett på.
Takk til rektor Linn-Siri og assisterende rektor Grethe for en innholdsrik og hyggelig aften. Mere om skolen finnes på nettet og på skolens Facebook-side.
Stein Øberg
foto Eli-Hanna Husby

Det er stengt for kommentarer.