Kulturvernprisen 2017 tildelt Tove Siljeholm og Ivar Christiansen

Kulturvernprisvinnere 2018

Foto: Johs. Bjørndal

KULTURVERNPRISEN 2017
tildeles

Tove Siljeholm Christiansen og Ivar Christiansen

med følgende begrunnelse:

Tove Siljeholm Christiansen og Ivar Christiansen har en allsidig og lang historie knyttet til frivillig arbeid på ulike felt.

Tove er daglig leder for AKT, Akerselva Kultur- og Teaterlag, som ble stiftet i 2002. Lagets formål er å fremme interesse for kultur og scenekunst, drama og teater. De har gjennom mange år satt opp årlige teaterstykker knyttet til Oslo-historie.  I denne rollen gjør Tove en allsidig innsats. Hun har gjennom årene samarbeidet med flere historielag og vært en aktiv innsamler av stoff til teaterforestillingene, som hun også har ført i pennen.  I 2015 samarbeidet AKT med Historielaget Grefsen – Kjelsås – Nydalen og laget en flott forestilling i Nydalen. Både Tove og Ivar deltar aktiv også som skuespillere når AKT setter opp sine gateteater.

Ivar har en lang tilknytning til Maridalsspillet. Han var sentral da spillet ble etablert. På Maridalsspillets nettsider kan vi lese: «Ivar ER Maridalsspillet. Siden starten i1974 har Ivar vært en sterk pådriver, ildsjel og hatt roller i oppsetningene…»

På Grefsen-Kjelsås er sport og idrett et sterkt innslag i den lokale kulturen. I 2016 ble Ivar styreleder for Kjelsås Idrettslag, et omfattende og krevende verv i et stort idrettslag. Klubben har en ambisiøs visjon, at idrettslaget skal gjøre Grefsen og Kjelsås til et enda bedre sted å bo, fremme lokal tilhørighet og gi et godt idrettslig og sosialt tilbud til barn, ungdom og voksne.

Begge er aktive i Lions, i kulturgruppa som bl.a. har arrangert kunstsalg på 33 Frysja, der overskuddet går til humanitær virksomhet.

I tillegg til deltakelse i kulturelle aktiviteter har begge vært aktive i politisk virksomhet for Arbeiderpartiet. Ivar var leder for Bydelsutvalget Grefsen-Kjelsås i mange år og har også sittet i Oslo bystyre i flere år.

Tore Faller                                                                                              Nina Omland
Leder i Historielaget                                                                             Leder Kulturpriskomiteen

Det er stengt for kommentarer.