Oktober: 5. GYM VED GREFSEN HØYERE SKOLE, HØST 1945

5.gym

Bildet er tatt i skolegården ved vestre inngang. Rad 1: Ellen Byhring (Vatn), Helga Aavatsmark (Bakken), Margrethe Franzén(Thaugland), Bjørg Syrdal, lektor Ingvald Torvik, Aagot Mouritzen (Koren), Gerd Tengbom, Henny Andenæs (Jentoft Jenssen) og Lise Koren (Storaa). Rad 2: Christian Frog, Aase Mork (Kirkhorn), Agnes Houg, Ellen Werner Hagen (Werner), Margrethe Stenseth (Kleppestø), Berit Svenman (Rødsjø), Helge Rodin, Juul Bøhm-Pedersen og Ragnar Kristoffersen. Rad 3: Kjell Ø. Lien, Sheldon Reinholdt, Lars Askersrud, Andreas Aarflot, Kåre Odd Gisle (Christensen), Per Solberg, Arild Hartvedt, Leif Gregersen, Willy Ingier, Arne Chr. Rønning, Alf Thv. Berg og Egil Kvande.
Denne klassen hadde et svært godt samhold og traff hverandre hvert 5te år så lenge de levde.

Historielaget besøker Morellbakken skole (tidligere Grefsen høyere skole) onsdag 18. oktober kl 19.00.

Alle er velkomne!

Det er stengt for kommentarer.