Onsdag 25. oktober kl 19.00 møtes slektsforskergruppa på Disen gård

Etter å ha drevet med slektsforskning i flere år, er jeg blitt stadig mer interessert i å finne ut mer enn bare navn, fødselsdato og hvor mine forfedre bodde. Hvordan var det for dem å leve på den tiden, i det området og i den sosiale settingen de befant seg? Hvordan var hverdagen deres?

Jeg finner stadig flere kilder som kan gi meg svar på disse spørsmålene. En kilde som kan gi mange detaljer, er er skifteprotokollene. Et eksempel er fra da min tipp-tipp-tipp-tipp-oldemor Kari døde i 1782 og alle gårdens eiendeler dermed skulle listes opp, takseres og fordeles mellom arvingene. Min tipp-tipp-tipp-tipp-oldefar, som da hadde vært gift med henne i 29 år, ble redd for at sengetøyet skulle bli tatt fra han. Sengetøyet bestod bare av en gammel skinnfell og et laken, men likevel ba han spesielt om å få beholde dette. Skifteprotokollen forteller at dette ble innvilget. Slike tekster setter ting i perspektiv, det var ikke så mye  de eide på den tiden…….

I høst starter Historielaget en slektsforskergruppe som kan møtes for å snakke om ulike historiske kilder og tips til hvordan man kan komme videre med sin egen slektsforskning. Vi kan også bruke litt av tiden til å øve oss i å lese gotisk skrift.

Møt opp hvis du er interesert!

Onsdag 25. oktober kl 19,00 på Disen gård.

Nye og tidligere deltakere er velkomne!

Hilsen Anette Jacobsen

Det er stengt for kommentarer.