Juni: Grefsen skole klasse 4B 1950

klasse 4b

1. rekke fra v.: Jens Skard, Arne Schøyen, Erik Oulie, Bjørn Guneid, Egil Pettersen, Finn Geiran, Arne Essén, Bjørn Hansen. 2. rekke fra v.: Øyvind Syversen, Svein Morgenlie, Arild Samuelsen, Arve Borgen, Odd Pettersen, Åge Sjømoen, Tore Pedersen, John Monn, Jan Øyvold, Dagfinn Hartvedt, Sverre Jølstad. 3. rekke fra v.: Tore Dahl, Jan Amundsen, Tore Dybendahl (bakerst), Jan Otto Winther, Terje Schou Nilsen, Sigmund Østbøl, Jonny Nilsen. Lærer (ikke med på bildet) var Ragnhild Valebjørg.

Det er stengt for kommentarer.