Årsmøtets høydepunkt: Kongens fortjenestemedalje til Finn Geiran

Vilberg og Geiran

Byantikvar Janne Wilberg delte ut medalje og diplom til Finn Geiran

Geiran får medaljen Finn Geiran1Geiran takker 

Geiran tar kaka

Etter utdelingen ble det kakefest på hele årsmøtet.

Det er stengt for kommentarer.