Årsmøtets høydepunkt: Kongens fortjenestemedalje til Finn Geiran

Geiran tar kaka

Etter utdeling ble det kakefest på hele årsmøtet.

Det er stengt for kommentarer.