Kulturvernprisen 2016

Aksjonsgruppa Nei til ødeleggelse av nedre Grefsen

Kulturvernprisen

Benedicte Bull og Haavard Nordlie mottok Kulturvernprisen 2016 som ble delt ut på Historielagets årsmøte 16.03.2017.

Komiteens begrunnelse:

Kulturvernprisen 2016 tildeles aksjonsgruppa Nei til ødeleggelse av nedre Grefsen.

Aksjonsgruppa Nei til ødeleggelse av nedre Grefsen ble etablert i februar 2016 som en reaksjon på Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030. Aksjonsgruppa frykter at kommuneplanen åpner opp for en storstilet utbygging av et område på nedre Grefsen, noe som vil gi en sterk fortetting med en ny, langt høyere bebyggelse enn i dag. Det foreslåtte området omfatter ca. 260 villaeiendommer.

Aksjonsgruppa har jobbet målrettet for å protestere mot både kommuneplanen og saksbehandlingen.  Med ulike virkemidler har den greid å skape et bredt engasjement for å hindre rasering av nedre Grefsen og for en mer fornuftig byutvikling i Oslo.

Området på nedre Grefsen ble regulert av Aker kommune i forbindelse med utbyggingen av Nordbanen (Gjøvikbanen) like etter forrige århundreskifte. Denne mer enn 100 år gamle reguleringsplanen har vist sin berettigelse ved å ta vare på etablert bebyggelse, samtidig som den har åpnet for nyere bygninger som uttrykker den tiden de er bygget i. Området er i seg selv en historisk fortelling om en lokal, sosial utvikling. Her skapte kjøpmenn, håndverkere, lærere og funksjonærer et fellesskap i en godt fungerende forstad til storbyen. Nødvendig fortetting har funnet sted innenfor de rammene som Aker kommune trakk opp i denne fremsynte planen. Området og husene forteller en historie, historien om Grefsen, og er samtidig en del av Oslos historie og identitet. Både området som helhet og enkeltstående bygninger har stor bevaringsverdi.

Historiske og menneskelige verdier trues av kommuneplanen. Den vil føre til rasering av et velfungerende boligområde og vil også få store konsekvenser for nærliggende boliger.

Historielaget Grefsen – Kjelsås – Nydalen gir prisen, kroner 10 000, til Aksjonsgruppas videre arbeid for å hindre rasering av et verneverdig og velfungerende bomiljø på nedre Grefsen.

Tore Faller                                   Nina Omland
Leder av Historielaget               Leder av Kulturvernpriskomiteen

Det er stengt for kommentarer.