Slektsforskergruppa møtes onsdag 03. mai kl 19.00 på Disen gård

Gamle og nye deltakere er velkomne!

Det er stengt for kommentarer.