Månedens bilde november: Snø i vente i 1946

sno-i-vente

Foto: Rolf Rannem 1946

Sneplog på Mons Søvigs plass på Lofthus. Øyvin og Sigmund Rannem leker.
Under 2.verdenskrig var det fremdeles hestedrevne snøploger i bruk i Aker.
Snøplogene sto parat slik at man kunne spenne en eller to hester foran plogen. Hestene ble hentet fra omkringliggende gårder. De sto fremme også om sommeren og var yndede lekestativer. De forsvant fra gatebildet på 1950-tallet.
Det sto også en plog på hjørnet av Glads vei og øvre del av Ogmunds vei ovenfor trikkelinjen. (Den delen av Ogmunds vei er delvis gangvei i dag.)

Det er stengt for kommentarer.