Høringsuttalelse til planstrategi og planprogram

Oslo kommune

Byrådsavdeling for finans, Rådhuset

0037 Oslo.

 

25.08.2016

Høringsuttalelse til Planstrategi for Oslo 2016 – 2019 – Planprogram for revisjon av kommuneplanen

Da planene om utbygging av Nedre Grefsen/Storo, som en følge av at kommuneplanen  ble vedtatt i 2015, ble kjent for offentligheten reagerte mange, også historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen. Det resulterte i at det ble vedtatt en årsmøteuttalelse på vårt årsmøte i mars 2016. Denne uttalelsen er i høyeste grad også gyldig for Planstrategi for Oslo 2016 – 2019 – Planprogram for revisjon av kommuneplanen som Byrådet i Oslo nå har laget et utkast til og ønsker innspill til.

Uttalelsen ligger derfor vedlagt og må følge saken videre da den ikke forelå under arbeidet med kommuneplanen.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Tore Faller

Leder

Historielaget Grefsen – Kjelsås – Nydalen

Det er stengt for kommentarer.