Månedens bilde juni: Ferske studenter på Grefsen høyere skole, 1946

Ferske studenter 1946 20040039

Rad 1: Henny Andenæs (Jentoft Jenssen), Kirsten Solberg (Sunde), Grethe Nordby (Korslund), Ellen Byhring (Vatn), Berit Svenman (Rødsjø) og Agnes Houg. Rad 2: Helga Aavatsmark (Bakken), Mildred Solvang (Hæreid), Margrethe Franzén (Thaugland), Lise Koren (Storaa), Margrethe Stenseth (Kleppestø), Aagot Mouritzen (Koren) og Ellen Werner Hagen (Werner). Rad 3: Andreas Aarflot, Juul Bøhm-Pedersen, Kjell Ø. Lier, Alf Thv. Berg, Egil Kvande, Arne Chr. Rønning, Per Solberg, Sheldon Reinholdt og Arild Hartvedt.

Det er stengt for kommentarer.