Rusletur i nabolaget

Publisert i Nyheter | Kommentarer er

Fra Disen til Lillo

Rusletur 24. augustTurguide-2-192x300

Historielaget har tatt opp igjen tradisjonen med rusleturer i nabolaget. Ca 25 medlemmer lot seg lede fra Disen gård gjennom et utsatt boligområde til Lillo gård en tidlig høstkveld. Med henvisning til den nye turguiden kulTUR som tar for seg hele lokalhistorien, konsentrerte man seg denne gang om de senere årene.

Stein Øberg fortalte om hvordan hovedbygningen på Disen gård ble reddet på slutten av 1990-tallet da daværende eier, KFUK, ikke maktet driften lenger. Disen gårds venner ble etablert for å få nærmeste borettslag til å overta gården. I dag er det vel ingen som angrer på at den vakre bygningen ble berget ut av klørne til en pågående boligutvikler. Det er altså mulig!

Ferden gikk deretter gjennom det boligområdet som ble utviklet i skråningen ned mot jordene til Åsen på begynnelsen av 1900-tallet. Her finnes flere villaer på Byantikvarens gule liste, men også nyere hus som tilpasser seg den eldste bebyggelsen. På veien påviste Steinar Ågren Helgesen hvor grensen mellom Disen og Østre Grefsen gikk, og dermed også grensen mellom Østre og Vestre Aker. Dette forhindret ikke at Grefsen og Disen vel etablerte seg på tvers av herredsgrensen i 1918, og da beboerne i området godt og vel hadde fått på plass den nødvendige infrastrukturen, samlet de seg om å bygge et forsamlingslokale, et hus i nyklassisistisk stil, som sto ferdig i 1928. Tomten var ikke tilfeldig valgt. Den ligger der bebyggelsen møter adkomsten fra Grefsen jernbanestasjon. Alleen i nedre del av Kjelsåsveien står også på byantikvarens gule liste.

Man fortsatte gjennom deler av Nedre Grefsen, også det et velfungerende boligområde med mange vakre hus. Den reguleringsplanen som Aker kommune utarbeidet omkring første verdenskrig, har vist seg svært framsynt og fleksibel, med nye og eldre hus som respekterer hverandre i skala og materialvalg. Det er sikkert flere hus enn dem som alt står på Byantikvarens gule liste som kunne fortjene å stå der, ikke minst Kapellveien 15. Nina FeldmannOmland fortalte om skjebnen til familien Feldmann, som bodde her. De ble utslettet ved jødeforfølgelsen under andre verdenskrig. Historien om hvordan det skjedde førte til en omfattende rettssak etter krigen og har senere vært tema for både en bok og en film.

På trappen til Grefsenveien 58 fortalte Bjørn Sæther om sin fars sportsforretning, Bakken og Sæther, som startet her i 1952. Den var en sosial institusjon i mange år og et ”must” for alle som drev idrett på Grefsen. Sykler ble reparert, skøyter slipt og gode råd ble gitt om smøring av ski.

Lillo GårdTuren ble avsluttet på Lillo gård. På de siste ubebygde områdene rundt tunet skal det bygges boliger. Selve tunet skal bevares og benyttes til virksomheter som skal komme hele området til gode. Utnyttelsen blir høy, men den nye bebyggelsen inn mot tunet ser ut til å ta hensyn til den gamle, som er under betryggende antikvarisk rehabilitering. Tunet har ikke vært offentlig tilgjengelig tidligere, men et besøkssenter åpner 10. september og hvem som helst kan besøke tunet til en av de aller eldste gårdene i Aker.                                                           FG

Det er stengt for kommentarer.