Torsdag 17. november kl 19.00 fullmånemøte på Trollvannstua

Fullmånemøtet på Trollvannstua
Torsdag 17. november kl 19.00.

Fullmånemøtet i åsen

Torsdag 17. november

Det var forhåndpåmelding denne gang og fullt hus i Trollvannsstua. 80 medlemmer hadde møtt fram for å høre kunsthistoriker Ingeborg Magerøy forklare hvorfor vi elsker villaer fra tiden mellom 1900 og 1930. Magerøy er tidligere fagkonsulent i Fortidsminneforeningen og har interessert seg spesielt for perioden mellom sveitser- og dragestil som ebbet ut omkring forrige århundreskifte, og funksjonalismen som etablerte seg som en ny arkitektonisk stil fra begynnelsen av 1930-tallet. Den aktuelle perioden omfatter jugend, nybarokk og nasjonalromantikk, og spørsmålet om hvorfor vi setter slik pris på hus fra akkurat denne tiden er svært aktuelt i den pågående debatten om villabebyggelsen på nedre Grefsen.fullmane_besk

Forklaringen er sammensatt. Man hadde en rekke dyktige arkitekter på denne tiden, mange med solid håndverksmessig bakgrunn og med omfattende studier i gammel norsk byggeskikk. Samtidig hadde man dyktige byggmestere med stor materialkunnskap basert på tradisjonelle og gjennomprøvde løsninger. Dette førte både til vakre hus og hus med gode tekniske detaljer, hus som derfor har vært lett å vedlikeholde. Man må også se denne perioden i lys av det som kom siden: funksjonalismen med sin langt kjøligere arkitektur med store glatte flater, flate tak, dårligere tekniske løsninger og langt mindre vekt på materialenes iboende visuelle egenskaper. Man skal heller ikke se bort fra at en viss nostalgi gjør seg gjeldende. Bare ting blir gamle nok….

Villabebyggelsen på nedre Grefsen oppsto på denne tiden som en følge av bedrede kommunikasjoner til bykjernen. Aker kommune utarbeidet i tiden etter århundreskiftet en framsynt reguleringsplan som ga rom for en villabebyggelse med de kvalitetene som er nevnt ovenfor, riktignok i mange tilfeller enklere ”byggmesterhus” enn mange av de eksemplene som Magerøy viste til i sin gjennomgang, men vel verdt å ta vare på. Enkelte har gjennomgått markerte bygningmessige endringer og nyere hus er kommet til, men helheten i området er bevart, ikke minst med de grønne kvalitetene som er nødvendig for å opprettholde et godt bomiljø. Byen vil bli fattigere dersom slike områder forsvinner, hevdet Magerøy avslutningsvis.

FG

 

 

 

Det er stengt for kommentarer.