Grefsen stasjon

På side 101 står det at «åpna kong Gustav 5. banen», men han var kun kronprins på den tiden. Gustav ble konge først i 1907. Riktig er: «åpna kronprins Gustav senere kong Gustav 5. banen». (kilde Kjell Johannessen)

Det er stengt for kommentarer.