Tur 5, FRA KOLLENS TOPP1.Grefsenkollen

Grefsenkollveien

2. Mestertyvens skatt

Ole Høiland

Lachmanns vei

3.Grefsensetra

Korrigering: Grefsenseteren Boligsameie, Grefsenkollveien 20 (ikke Sameiet Grefsenkollveien 22 – som det står i guiden)

4. Øvre marine grense

Marin grense

5. Grefsen Vandcuranstalt/Sanatoriet

Barnesanatoriet

Grefsen Vandcuranstalt

Disen skole

Østre Grefsen

6. Grefsen og Disen Velhus

7. Grefsen stasjon

Jernbanen

Grefsen stasjon

Grefsen stasjon

Det er stengt for kommentarer.