Tur 3, HUS FOR ALLE SLAGS FOLK1. Folkets Hus

2. Drapet i Kjelsåsmyra

3. Maridalen Turisthotel

Rønningen Folkehøgskole

4. Trappa i Gulldalen

5. Kjelsås bad

6. Kjelsås politistasjon

7. «Borgen»

Det er stengt for kommentarer.