kulTUR – Historielagets turguide

Turguide 2I kulTUR, Historielagets nye turguide, finner du program for fem spennende kulturhistoriske turer i vårt område.

Guiden er trykt i farger og har et format som passer i lomma. Den inneholder en tekst om hvert historiske sted på turen med før- og nå-bilder.

I tillegg vil du for hver tur finne en QR-kode som gir deg tilgang til supplerende informasjon. Historielaget vil etter hvert legge ut lenker til  bilder, anekdoter, avisartikler, og annet relevant informasjon om de ulike stedene i turguiden, og har dermed mulighet til løpende ajourføring av informasjon.

Boken koster kr 150,– for medlemmer av Historielaget og kr 180,– for ikke-medlemmer. Dersom boken sendes per post, kommer porto i tillegg. Boken kan kjøpes hos Anne-Gurin Garvik, aggarvik17@gmail.com, 970 86 443. Du kan også sende en bestilling til e-post.

Boken er også til salgs hos Ark på Storo Storsenter, Oslo Bymuseum, Norsk Teknisk Museum og på Grefsen Kjelsås Frivillighetssentral, Glads vei 47. Der er det åpent mandag til torsdag fram til kl. 16.

Det er stengt for kommentarer.