kulTUR – Historielagets turguide

Turguide 2I kulTUR, Historielagets nye turguide, finner du program for fem spennende kulturhistoriske turer i vårt område.

Guiden er trykt i farger og har et format som passer i lomma. Den inneholder en tekst om hvert historiske sted på turen med før- og nå-bilder.

I tillegg vil du for hver tur finne en QR-kode som gir deg tilgang til supplerende informasjon. Historielaget vil etter hvert legge ut lenker til  bilder, anekdoter, avisartikler, og annet relevant informasjon om de ulike stedene i turguiden, og har dermed mulighet til løpende ajourføring av informasjon.

Historielaget vil i tiden fremover arrangere rusleturer etter turguiden med kjentfolk som guider. Den første turen går onsdag 24. august. Se Historielagets program for 2016 her.

Boken koster kr 150,– og kan bestilles ved henvendelse til et av styremedlemmene. Navn og telefonnummer finner du her. Dersom boken sendes per post, kommer porto i tillegg. Du kan også sende bestilling på e-post.

Det er stengt for kommentarer.