Riksteateret i Nydalen

Mandag 13. september 2010
Sted: Nydalen
Frammøte: 100 personer
13. september 2010

Tittelen over henspiller på temaet for Kulturminnedagen 2010, som fant sted søndag 12. september, men av praktiske årsaker kunne vi markere dagen først mandagen etter. Riksteatret har som kjent tatt i bruk en av de gamle hallene til Christiania Spigerverk som nytt hovedsete for sin virksomhet. Arrangementet var et samarbeidsprosjekt mellom vårt historielag og Sogn Kultur- og Historielag. I alt 100 billetter ble «blåst bort» på et øyeblikk.

Kristian Kristiansen som har arbeidet på Spigerverket i mer enn 35 år, fortalte både troverdig og underholdende om en krevende arbeidsplass. Den fargerike skildringen ble illustrert med en rekke bilder. Spigerverket baserte hele sin virksomhet på skrapjern, inntil Stortinget i slutten av 1980-årene vedtok at alt norsk skrapjern skulle fraktes til Mo i Rana som grunnlag for fortsatt produksjon ved Norsk Jernverk. Til da hadde Spigerverket forsynt det norske markedet med alt fra spiker til stift, redskaper, armeringsjern og jernbaneskinner i mer enn 130 år. Du kan lese mer om Spigerverket både i På Jakt og Vakt (senest i nr 3/10) og i boka Nord i Aker – gjennom 10 000 år, som Kristiansen fikk overrakt et eksemplar av.

Deretter fortalte Julie Ørbeck om Riksteatrets virksomhet. Teateret produserer ca. 20 oppsetninger per år med ca. 200 forestillinger fordelt over hele landet. Samlet besøkstall per år er om lag 150 000. All produksjon foregår i Nydalen ved hjelp av i alt ca. 80 medarbeidere samt en del innleide skuespillere til noen av forestillingene. Hvert besøkssted tar vanligvis i mot en forestilling per oppsetning. Det betyr at når Riksteatret kommer til et av sine faste spillesteder, skal det rigges opp, spilles, rigges ned og hviles/soves før man reiser videre til neste spillested. Dette er en svært inspirerende, men også slitsom tilværelse. Den har funnet sted i mer enn 60 år, og krever selvsagt betydelig innsats når det gjelder logistikk. Også Riksteatret fikk overrakt en bok som gjør det mulig for medarbeiderne å få et dypere innblikk i det området teatret har lagt hovedbasen til.

Til slutt fikk forsamlingen overvære en hyggelig forestilling, førpremieren på det muntert-vemodige stykket Soloppgang i Riga av Aleksej Arbuzov, satt i scene av Riksteatrets sjef Ellen Horn, og med Marit Østbye og Stein Grønli i rollene. Noen og hver fikk vel litt å tenke på, og man kan vel si at det også her dreier seg om nytt liv i gamle minner.

FG

Det er stengt for kommentarer.