Oslo byarkiv

Onsdag 17. februar 2011
Sted: Oslo byarkiv, Maridalsveien 3
Frammøte: 27 personer

Ellen Røsjø og Lars Rogstad ønsket velkommen, og stod for en grundig presentasjon av Byarkivets historie, organisering og oppgaver, samt framvisning av en rekke interessante eksempler på hva vi kan finne og studere i arkiv-lagrene, ikke minst av lokalhistorisk betydning.

Oslo Byarkiv ble en egen etat i 1992, og har ca. 17 årsverk. De flyttet inn i lokalene i Maridalsveien 3 i 1999, der det disponerer ca. 20 hyllekilometer som nå er fulle. Det gir ut tidsskriftet Tobias, i varierende antall nummer pr. år. Navnet Tobias har sin historie fra den tid arkivene var plassert i Rådhusets østre tårn, og ble kalt Tobias i tårnet i fagmiljøet. Som Tobias i Kardemommebys tårn var hukommelsen i Torbjørn Egners eventyrby, skal bladet Tobias formidle Byarkivet som hukommelsen i Oslo kommune. Bladet kan leses i fulltekst på Byarkivets hjemmeside.

Lesesalen er tilgjengelig for alle, og med god service når det gjelder å hente fram materiale og annen bistand så langt ressursene strekker til. Åpningstider etc. finnes på hjemmesiden. Trådløst nett og tilkoplingsmuligheter er til disposisjon.

Vi ble informert om, og til dels vist mye spennende arkivmateriale, som:
– Digitalisering av folketellinger for Oslo og Aker for 1923
– Adresselister/manntallslister
– Helserådets meldinger om fødsler 1898-1953
– Helserådets protokoller om anmeldte døde
– Forhandlingsprotokoll for Spinneriet i Nydalen fra 1849
– Protokoll fra Disen Ski- og Fotballklubb i 1923
– Div. skoleprotokoller fra Kjelsås og Grefsen
– Branntakst for Grefsen skole fra 1905

KAJ

Det er stengt for kommentarer.