Redaksjonskomiteen

Finn Geiran, redaktør
22 15 26 96
finn.geiran@online.no

Kjell A. Johannessen, redaksjonssekretær
414 56 337
kjellajoha22@gmail.com

Asbjørg Hammer
995 14 393
hammer_ab@yahoo.no

Gudveig Henryette Aaby
936 74 092
gudveig.henryette@gmail.com

Øyvin Rannem, layout
930 47 087
oyvin.rannem@gmail.com

Tor Langset, annonser og foto
22 22 73 15
tor.langset@online.no

 

Det er stengt for kommentarer.