Årskalender

Historielaget gir hvert år ut en årskalender med temaer fra virksomheter eller begivenheter i området. Kalenderen inngår i medlemskontingenten og følger På Jakt og Vakt nr. 4 for hvert år.

For 2016 er det ikke laget noen kalender. Isteden er Historielagets nye turguide, kulTUR, sendt ut med På Jakt og Vakt nr. 4.

For 2017 er temaet for kalenderen bilder før og nå fra Nedre Grefsen. Kalenderen ble sendt ut med På Jakt og Vakt nr. 4.

Hvis noen ønsker flere kalendere, kan de kjøpes hos Anne-Gurin Garvik, Nordhagaveien 3, tlf 970 86 443

Temaene de siste årene har vært:

2001 – De gamle gårdstunene
2002 – Øvre del av Akerselva
2003 – På kryss og tvers blant gamle bygninger i bydelen
2004 – Tidligere forretninger i strøket (jubileumskalenderen 2004)
2005 – Idrett
2006 – Kongebesøk gjennom 100 år
2007 – Gamle interiører fra vårt nærmiljø
2008 – Dører
2009 – For 100 år siden
2010 – Mennesker i strøket
2011 – Bruksgjenstander
2012 – Trær i området
2013 – Lulla Skagens fotografier
2014 – Historielagets bildeskatt
2015 – Bilder fra krigen og freden
2017 – Nedre Grefsen før og nå                                                                                                              2018 – Skolene våre

 

Det er stengt for kommentarer.