Småbarn på Grefsen anno 1922

Dette er småbarn som bodde i Bjerkealleen 29 på Grefsen, omtrent på hjørnet av Bjerkealleen og Morells vei. Bildet er tatt i 1922, og barna er sikkert kledd etter tidens «mote. Pjokken til venstre er Bjarne Brun Jacobsen, de to andre er ukjente.

Dette området var på denne tiden nærmest et nybyggerstrøk. Til venstre sees villabebyggelsen i Kapellveien, og det store huset til høyre i bildet er Bjølsen Valsemølles arbeiderbolig på hjørnet av Grefsenveien og Bjerkealleen. Helt til venstre i bildet ser vi litt av et tørkestativ som fantes i mange selvbygde varianter i villahagene til langt utpå 1950-tallet. Veien rett bak barna kan muligens være Morells vei.

Dette er et av ca. to hundre bilder som kom inn til Historielaget under bildedugnaden i 2013, og som nå er lagt ut på vår internettbase. Du finner bildebasen her.

Det er stengt for kommentarer.