Gravplasser på Grefsen-Kjelsås

Fra Siri Anette har vi fått et spørsmål om grav plasser i vårt område. Hun spør:

Hei. Vet dere om det har vært noen gravplasser på Grefsen-Kjelsås som det nå har blitt bygget hus på?

Vi har kikket litt på saken og har sendt henne følgende svar:

Takk for spørsmålet. Det har neppe blitt bygget hus over graver i vårt område i nyere tid, ganske enkelt fordi det ikke har vært anlagt gravplasser her før Grefsen kirkegård kom.

Før Grefsen kirkegård ble anlagt, ble folk fra området helt siden middelalderen gravlagt på kirkegården til Aker kirke (Gamle Aker kirkegård) , fra 1850-årene ogå på Vestre Aker kirkegård. For mennesker som bodde på Disen, var gravplassen omtrent fra samme tid Østre Aker kirkegård. (Dette er gravplasser i tilknytning til kirkene, og altså ikke det samme som Vestre og Østre gravlund.) Noen andre offisielle gravplasser kjenner vi ikke til. Nydalens kapell hadde ikke kirkegård. Det må vel da bety at det neppe er etablert graver I dette området som senere er blitt bygget igjen.

Men det er selvfølgelig gamle gravplasser i området, bl.a. fra vikingtid. Vi kjenner iallfall noen i Christian Schous vei, og en inne på selve kirkegården. Noen slike gamle graver kan jo være «overbygget».

Bildet over viser en gravhaug fra vikingtiden på Grefsen kirkegård.

Bildet under viser en gammel gravhaug i Christian Schous vei på Lofthus. Her ble det funnet gjenstander fra vikingtiden ved opparbeidelse av veien rett utenfor. Området har tilhørt Disen gård, som i middelalderen var en storgård.

Det er stengt for kommentarer.