«Tømmerflyting» i Grønvoldsdammen

Akerselva har alltid vært et yndet sted for badeliv for folk i vårt område. Både Grønvoldsdammen, Brekkedammen og Stilla har trukket til seg voksne og barn på varme sommerdager. Her er det en flokk som seiler på en tømmerstokk i Grønvoldsdammen ved Grønvoldstangen. Fra venstre: Trond Kristiansen, Eva Haugen, Helge Haugen, Gro (Sollien) Haugen, Børre Sollien og Jan Aage Sand.

Tidligere ble det fløtt tømmer til Brekkesaga fra Maridalsoset. Tømmeret ble samlet opp i Sagadammen (Brekkedammen) og trukket opp til saga ved hjelp av en kjerrat. I På Jakt og Vakt nr. 3, 2014 kommer det en bildeseria bl.a. om denne virksomheten.

Arbeiderboligen Haug i bakgrunnen tilhørte Mustad Fabrikker.

Bildet er tatt i 1955, og fotograf er Edgar Hegerstrøm.

Det er stengt for kommentarer.