Sankthansfeiring på Grefsen Vandcuranstalt 1896

Grefsen Vandcuranstalt ble etablert i 1858 i utkanten av området til Østre Grefsen gård. Her var det en kilde med klart og kaldt vann, en forutsetning for en slik anstalt. De tre sentrale bygningene fra den gangen står fremdeles, og er blitt restaurert i de senere år.

Pasientene fikk en behandling som besto i inntak av store mengder vann og bading i vann med temperatur ned til fire grader. Til tross for den bokstavelig talt «spartanske» behandlingen ble badet ble meget populært og trakk folk fra hele landet og til og med fra Danmark.

Bildet viser gjester og personale som er samlet til sankthansfeiring foran den lave bygningen som ligger mellom de to hovedhusene. Legekontorer og gjesterom lå i bygningen ovenfor, mens bygningen nedenfor huset badeanleggene.

To år etter at dette bildet ble tatt, ble anstalten nedlagt og omgjort til sanatorium for tuberkuløse under ledelse av dr. Mjøen. Sanatoriet ble endelig nedlagt i 1971.

Det var en artikkel om Grefsen Vandcuranstalt i På Jakt og Vakt nr. 4, 2008, s. 4–13.

Det er stengt for kommentarer.