Tilfluktsrommet på Storo

Vi skal ikke dvele for mye med krigen og krigshistorien hver gang det er april. Men dette bildet vil nok være interessant og overraskende for de fleste, og kan minne oss om at det faktisk har vært usikre tider i bydelen.

Bildet viser nedgangen til et primitivt tilfluktsrom like nordvest for Storobrua. Tilfluktsrommet ser ut til å være bygget av kraftige trematerialer og dekket med jordmasser. Noen trekasser (antagelig ventilasjon) på flaten antyder hvor selve rommet ligger. Mursteinsbygningen til høyre er Kornmagasinet. Vi ser også sporet til Gjøvikbanen. Bak kornmagasinet skimtes Grefsen kirke og lenger til venstre Grefsen skole og Grefsen kapell.

Bildet er tatt av Einar Storo i 1943.

Det er stengt for kommentarer.