Kvinnene på Kirsebærjordet

I årene før, under og etter krigen vokste de store byene og la beslag på jordbruksarealer. Det gikk ut over fôrproduksjon og husdyrhold. Samtidig økte behovet for melk, og den måtte produseres nær forbruksstedet. Løsningen ble å leie ut fjøsplassen til eksterne brukere som baserte driften på innkjøpt fôr. Mange av gårdene i nærheten av de store byene hadde slike skiftefjøs, og det varte til ny kjøletenikk og moderne distribusjonsformer for melk gjorde løsningen overflødig.

Gina og Andreas Reierstad drev skiftefjøs på Nedre Grefsen gård på 1920-tallet. Her er Gina og døtrene oppstilt på gårdstunet. Det var nok disse kvinnene som hovedsakelig sto for fjøsstellet.

Datteren Ingeborg ble gift med Morells gartner, Johan O. Hauglum, antagelig i 1930. Vi skimter hovedhuset på Vestre Grefsen oppe til venstre. Grefsenåsen i bakgrunnen. Personer fra venstre: Mina Johanne, Martha Oline, Ingeborg Alise, Georgine Elisabeth, Gina (mor) Gudrun Loise. Familien besto i tillegg av tre sønner: Oskar, Gustav og Johan.

Du finner bildet i bildebasen her.
Mer om skiftefjøs her.

Det er stengt for kommentarer.