Kornhøst på Lillo gård

Bildet for september er fra kornhøsten på Lillo gård, eller Lille O, som den opprinnelig het. («O» er det samme som «å», dvs. elv.) Hovedbygningene på Lillo lå tvers over veien for der Nycomed ligger i dag, men gården hadde også jorder i skråningen opp mot Kapellveien. Bildet kan være fra dette området.

Lillo var en stor gård, og hadde to selvbindere og mange hester. Det ble også drevet transportforretning fra gården, bl.a. for Christiania Spigerverk.

Det er stengt for kommentarer.