Hvem var Lachmann?

Fra Bjarne Gullberg har vi fått et spørsmål om hvem som står bak lokale stedsnavn som Lachmanns vei og Lachmannsfjell:

Hei
Jeg går turer sammen med Skiforenimgen hver tirsdag. I høst skal vi til Lillomarka, bl. a. til Lachmannsfjell og der omkring. Spørsmålet er: Hvem var Lachmann? Kan noen i laget svare på det? Jeg er også medlem av Groruddalen Historielag. Er takknemlig for svar. Lykke til med lagets arbeid.

24. juni 2013
Med vennlig hilsen Bjarne Gullberg.

Svar til Bjarne Gullberg

Dynastiet Lachmann eide flere store gårder her nord i Aker fra annen halvdel av 1600-tallet til slutten av 1700-tallet. Det gjelder både Østre og Vestre Grefsen, samt Disen og Store O. Foruten Lachmanns vei skal også Lakkegata være knyttet til denne familien. Om de bodde på gårdene, er ukjent, men de ble under alle omstendigheter drevet av leilendinger. Lagmann og etatsråd Andreas Lachmann eide Vestre Grefsen fra 1721 til 1752, mens konferensråd Henrik Lachmann eide Østre Grefsen fra 1789 til 1798. Hvilket slektskapsforhold det var mellom de to, kjenner jeg ikke til. En eldre Henrik eide forøvrig Disen gård rudt år 1700. Siden Lachmannsfjellet er en del av gårdskogen til Østre Grefsen, tror jeg at det er Henrik Lachmann som har gitt fjellet navn. Hvor lenge navnet har vært i bruk, kan jeg ikke si, men det har vært i bruk lenge, sannsynligvis fra før forrige århundreskifte.  Jeg husker at min mormor, som flyttet til Disen i 1912, omtalte Lachmannsfjellet (til forskjell fra Grefsenåsen) når vi var på blåbærtur i området i 1940-årene.

26. juni 2013
Finn Geiran

Bildet under viser Lachmannsfjell med Mustads Fabrikker i forgrunnen. Mellom Mustad og fjellet ligger Myrerskogen. Bildet er tatt av Edgar Hegerstrøm på 1950–60-tallet.

Det er stengt for kommentarer.