Anders fra Grefsen som ble klokker i Fredrikstad

Fra Anne Rolfsøn Jakobsen, Larkollen, har vi fått en henvendelse om en av hennes forfedre, som var fra Grefsen:

Hei Historielaget. Jeg lurer på om dere kan hjelpe meg med litt informasjon, evt hjelpe meg med å fortelle hvor jeg kan henvende meg for å få hjelp til mitt «puslespill». Jeg er etterkommer av Anders Olsen, f.16.5. 1797, som er fra Grefsen Vestre (han ble senere klokker i Østre Fredrikstad kirke). Hans far het Ole Andersen, f. år 1753, fra Grefsen. Moren het Olia ( Olea?) Hansdatter, f. 1762. Kan jeg finne ut hva Ole Andersens far/mor het? Hvordan var levekårene for Anders Olsen i tiden da han vokste opp på Grefsen Vestre?

Mvh Anne Rolfsøn Jakobsen, Larkollen

Svar til Anne Rolfsøn Jacobsen

Vestre Grefsen var en av de større gårdene i Aker. Jordene er nå bygget helt ned, men tunet eksisterer fremdeles. To av de tre bygningene som finnes i dag (hovedbygning og låvebygning) er bygget senere enn da Anders Olsen bodde der, men det er mulig at deler av den bygningen for gårdsarbeidere som avgrenser tunet mot øst, er fra 1700-tallet. Det var Fredrik Glad (1760-1840) som eide og drev Vestre Grefsen fra midten av 1780-tallet til han døde. Anders Olsen kan derfor ha vært gårdsdarbeider og bodd i den eldste bygningen, men han kan også ha vært husmann og bodd på en av de mange husmannsplassene som hørte til gården.

Hovedbygningen på Vestre Grefsen gård ca. 1900.

Nonner i St. Josefsøstrenes orden ved Vestre Grefsen gård, 1948.

Siden Anders er født på Vestre Grefsen, må dåpen ha foregått i Aker kirke (nå Gamle Aker kirke) og registret i kirkeboken der. Sannsynligvis er også Ole Andersens giftemål oppført i de samme kirkebøkene. Dersom faren Ole er født på Grefsen eller et annetsted i Aker, vil også hans dåp være registret der. I så fall vil det også fremgå hvem som var far og mor til Ole. Kirkebøkene til Gamle Aker kirke skal være digitalt tilgjengelig, og spesielt når man har årstall å ta utgangspunkt i, bør det være mulig å finne ut mer.

Hvordan levekårene til Anders var, er ikke godt å si. Det var nok et hardt liv å være gårdsarbeider eller husmann, enten det var på Grefsen eller andre steder. Jeg har lest et sted at Fredrik Glad, som også drev en papirmølle ved Akerselva, skal ha vært hissig, men at konen var en mild person. Man kan jo håpe at de behandlet sine arbeidere bra.

Finn Geiran

Det er stengt for kommentarer.