«Klausa»

Fra Anne Sofie Hval har vi mottatt følgende henvendelse:

Min mormors familie bodde i Nydalen og drev butikk der. Jeg lurer på om dere i Historielaget kan hjelpe meg å finne ut hvor butikken lå, sånn at jeg kan besøke stedet. Selv bor jeg på Ringerike og er ikke kjent i Nydalen.

Min mormors mor, Hilda Claussen, drev kolonialforretning ved Spigerverket. Butikken ble startet i 1864 av hennes mormor, Lena Claussen, som fikk hjelp av bl.a. (direktør) Onsum på Spigerverket til å starte forretningen da hun ble enke.

På slutten av 1930-tallet måtte forretningen rives fordi verket trengte tomten, og butikken ble flyttet til et annet hus på Spigerverket. Etter Hildas død i 1942 overtok datteren Ragnhild Claussen forretningen og drev den til hun døde i 1964. Da hadde forretningen eksistert i 100 år. Kort tid etter ble forretningen nedlagt.

Bildet er datert 30. juli 1933. Bak fra venstre Hilda Claussen, f 1864, svigersønn Hans Peter Moe, f 1884, datter Sofie Amalie Claussen Moe, f 1888, og datter Ragnhild Claussen, f 1904. Ragnhild drev butikken fra Hildas død i 1942 fram til hun selv døde i 1964. Ragnhild var ugift. Foran fra venstre Hans og Sofies barn Helene Henrikke, f 1924, Else Sofie, f 1931, Olaug Ragnhild, f 1928, og Hans Peter, f. 1926.

Jeg lurer også på hvor mine oldeforeldre bodde i mellomkrigstiden. Jeg finner bare adressen «Lille Gullhaug». De het Hagbart Severin og Hilda Claussen, og hadde barna Sofie Amalie, Odd og Ragnhild. Hagbart var verksmester på Spigerverket.

Jeg legger ved et gammelt familiebilde av butikken, og også et bilde av Hilda og familien hennes.

13. april, 2013
Med vennlig hilsen
Anne Sofie Hval

Svar til Anne Sofie Hval

Området er fullstendig endret siden din oldemors tid, og du vil nok ikke finne igjen noe av det som bildene viser. Den store smeltehallen slukte ganske riktig den gamle, idylliske trehusbebyggelsen langs det som den gang het Nydalens bruksvei. Senere er også smeltehallen revet til fordel for ny næringsbebyggelse. Forretningen, som ble kalt Klausa, lå litt nord for det som i dag heter Gullhaug torg (dine oldeforeldre kalte sikkert plassen Bikkjetorget), omtrent der hvor Den Norske Bokklubben har sine lokaler, og vis a vis publikumsinngangen til det huset der Riksteateret holder til.

I boken Christiania Spigerverk fra 1961 (en forsinket jubileumsberetning) fortelles det om Klausa. Forretningen var et sosialt samlingssted i hele dens levetid og nærmest en institusjon i miljøet rundt Spigerverket. Den holdt åpent et par timer selv på søndag ettermiddag, slik at gutta kunne kjøpe bl.a. «knekk», som Hilda selv produserte. Odd Fløymo, en gammel nydøling som vi gjerne kontakter ved slike forespørsler, forteller at da Klausa måtte rives, bygde Spigerverket et nytt hus til Hilda slik at hun kunne fortsette å drive forretningen. Det lå nederst i det som nå heter Gullhaugveien vis a vis BI. Dette lille huset er også revet nå. Familien fikk deretter kjøpe en tomt av Spigerverket på Bakkehaugen, så Verket stelte åpenbart godt med sine tro tjenere.

Odd Fløymo kjenner ikke navnet Lille Gullhaug, men mener at familien Claussen kan ha bodd i et langt lavt hus som lå langs Sandakerveien like nedenfor den store boligen som heter Gullhaug (Sandakerveien 128), og som fremdeles eksisterer. Som postadresse til dette huset ville Lille Gullhaug være fullt brukbart fordi det tilhørte eiendommen Gullhaug. Både i dette huset og i Snippen på hjørnet av Sandakerveien og Nydalsveien bodde verksmestere for Christiania Spigerverk.

17. april 2013
Finn Geiran

Det er stengt for kommentarer.