Lillo terrasse og Lillo gård

Hei

Jeg lurer på om dere kan hjelpe med et spørsmål, av ren nysgjerrighet,  angående koblingen mellom Lillo Terrasse og Lillo Gård. Fra gamle bilder ser jeg at der lå noe som ser ut som er gård der Lillo Terrasse fins i dag. Denne «gården», tilhørte den Lillo Gård?

Hilsen Kristin Larsen

Svar til Kristin Larsen

Boligområdet Lillo terrasse er bygget på deler av jordene til den tidligere Lillo gård. Gårdstunet eksisterer fortsatt og ligger til Sandakerveien, i nærheten av Storosenteret. Kapellveien var skille mellom Lillo og Grefsengårdene. Grefsen skole og Grefsen kirkegård ligger på Vestre Grefsen gårds grunn. Nedenfor skolen, og like nedenfor idrettsplassen forran skolen, lå en husmannsplass, Øvre Bråtan, som tilhørte Lillo gård. Lillojordene ble dyrket fram til like etter 2. verdenskrig, sannsynligvis av den familien som da bodde på husmannsplassen.

5. april 2013
Finn Geiran

Bildet under er tatt omtrent fra Storobrua og rett nordover. Veien i forkant er en liten bit av «Den smukke linje» mellom Storo gård og Grefsen Vestre. Litt til venstre i midten av bildet foregår anleggsarbeid. Dette er sannsynligvis for Nordbanen (Gjøvikbanen) Arbeidet foregår omtrent der hvor banen passerer Fundia Armering (tidligere Erik Ruuds Mekaniske Verksted). Husene nær venstre bildekant er Bråten (øvre?).

Det er stengt for kommentarer.