Gårdstunet på Disen

Disen var en av de større Aker-gårdene og eksisterte som gårdsbruk fram til midten av 1900-tallet, selv om jordveien ble kraftig redusert fra ca år 1900. Disen, eller Disvin betyr «Gudinnenes gress-slette». En Dis var en førkristen, kvinnelig guddom, og vin var navnet på en naturlig eng. Navnet indikerer at gården er ryddet før vikingtiden, antagelig en gang i yngre jernalder. Uthusene ble revet  i 1958. Til venstre ser vi fløyen med  den gamle drengstua der forpakteren bodde. Deretter følger vognskjul og skåle. Fløyen til høyre inneholdt stall og låvebygning. Låven var sannsynligvis svært gammel. Som type tilhørte den middelalderen. Fjøset ligger utenfor høyre bildekant. Det samme gjorde saue- og grisehuset. Uthusene dannet et lukket U-formet tun som var åpent mot syd. Her lå hovedbygningen og stabburet, som begge fremdeles eksisterer. De forteller både om størrelsen på gården og den posisjon gården hadde i bygda. Hovedbygningen er i dag et  populært grendehus og inneholder også hyggelige lokaler for en barnehage.

Her finner du et bilde av hovedbygningen, tatt fra baksiden.

Legg igjen en kommentar