Kula som forsvant

I høst henvendte Trine Mette Morland seg til Historielaget. Familien bor i en av de gamle Mustadboligene, i Midtoddveien 19, og under graving i forbindelse med drenering hadde guttene hennes funnet en kanonkule. Spennende! De lurte på om Historielaget kjente til noen hendelse som kunne forklare dette merkverdige funnet.

Undertegnede ble hentet ned fra hornet på veggen, fikk se og kjenne på kula. Den veide ca 7,2 kilo og hadde en diameter på 12 cm, identisk med en senior herrekule. Det var jo ikke fullt så spennende, og da ingen i familien Morland hadde kulestøting som hobby, kunne vi gjerne beholde den. En senior herrekule er dessuten ikke noe å bakse med for gutter under skolepliktig alder.

Et par uker senere åpnet jeg den ferske boka om Kjelsås Idrettslag, gikk rett på den tidlige historien og fant at klubben fikk sin første norgesmester i 1922 – i kulestøt. Det var en av klubbens stiftere, senere æresmedlem Ove Olsen, den gang smed på sømfabrikken til Mustad. Bilder av Ove Olsen viser en kar som er omtrent like bred som han er høy, og han var ikke spesielt lav heller. Kort sagt; den fødte kulestøter.

Kjelsås idrettslags friidrettslag i 1920. Ove Olsen er nr. 3 fra høyre i bakerste rekke – kanskje en overflødig presisering.

Jeg ville gjerne vite mer om norgesmesteren, og fant følgende: Ove var fetter til Ole og Nils Olsen. Ole var far til Florin og Leif. Nils var far til Erik, som igjen er far til Stein Erik. Da har jeg muligens oversett noen i denne berømte, noen vil si beryktede, klanen som altså har dominert idretten på Kjelsås både sportslig og verbalt gjennom 100 år. Jeg siterer Stein Erik Kirkebøen på side 121 i boka: «Hele gjengen har to ting felles: De er glødende opptatt av idrett generelt og idrett på Kjelsås spesielt, og de er meningssterke med dårlig utviklede diplomatiske evner».

Jeg skal ikke påstå at det er denne kula Ove Olsen ble norgesmester med, men at han og vennene hans, herunder fetterne, har brukt den for ca 100 år siden, er jeg villig til å fastslå med bortimot 100 prosent sikkerhet. Florin har fortalt at Ove Olsen bodde akkurat her hvor vi befinner oss nå, i en av arbeiderboligene til Mustad, altså vis a vis funnstedet. Friidrett var like viktig som fotball på den tiden, og kastbanen lå på Kjelsåsmyra. Denne kula er konsentrert klubbhistorie, enda tyngre enn boka, så meget mer som den første klubbavisa hadde navnet «Kula», sannsynligvis for å hedre norgesmesteren. At denne kula ikke bør ligge i myra lenger, men i en monter sammen med klubbens øvrige relikvier, er like sikkert.

På vegne av Historielaget og familien Morland i Midtoddveien 19, spesielt de som fant kula, nemlig sønnene Arnt og Iver, gratulerer jeg Kjelsås Idrettslag med de første 100 årene.

Finn Geiran


Legg igjen en kommentar