Kjenner noen dette huset?

Fra Gerd Østerlie har vi fått spørsmål om vi, eller noen andre, kjenner igjen dette huset og kan fortelle hvor det ligger. De to på bildet er hennes far Ragnar Paus Nielsen og farfar Eugen Nielsen, og hun antar at de bodde i dette huset. Hun forteller at Eugen hadde mange søsken: Margit, Emmy Eugenie, Ragnhild, Jensine, Erling og Georg Sverre. Bildet er antagelig tatt rundt 1926–1927.

Gi oss beskjed hvis du kjenner noen av disse navnene og/eller kjenner igjen huset:

post@historielaget-gkn.no

Svar til Gerd Østerlie

I oversikten over vel-medlemmer som følger kartet fra 1917 (listen er antagelig fra ca 1920) finnes en bankbokholder Sverre Nielsen. Han bodde i Kapellveien 34. Dersom broren til til Eugen (Georg Sverre) var bankbokholder, er det sannsynligvis denne adressen som etterspørres. Det huset som står på tomten i dag er åpenbart bygget på denne tiden og har karnapp, i likhet men mange andre hus i dette området. Det har blitt bygget om den del og bildet viser så få detaljer at noen nærmere identifikasjon på grunnlag av bildet ikke er mulig. Dersom det er bildet av huset i Kapellveien 34, må det bakenforliggende huset med spisst tak være Kapellveien 38. Det har denne formen , men er ellers også bygget om. Dette er så langt vi kommer på grunnlag av de opplysningene som foreligger.

Legg igjen en kommentar