Brannstasjon og illegal virksomhet

Fra Ingebjørg Hovde har vi fått et par spørsmål angående den gamle brannstasjonen på Grefsen og om illegal virksomhet på Grefsen under krigen:

Jeg lurer på om dere har noen bilder av brannstasjonen og brannsjefsboligen på Grefsen fra 1935 til 1950? Min oldefar (Walter Klausen) var brannsjef i Aker fra 1935 til 1942. Familien bodde i brannsjefsboligen som da hadde adresse Kjelsåsveien 69c. Jeg vet at adressa er endret, men at huset fortsatt står. Vet dere hva adressen er i dag? Finnes det noen bilder fra området rundt boligen fra tiden rundt krigen?

Min oldefar og hans familie drev en del illegal virksomhet under krigen, og i sin beretning om dette nevner han en del navn på personer fra Grefsen og omegn. Har dere noe informasjon om illegal virksomhet som ble drevet på Grefsen under krigen? Hans barn gikk på Grefsen høyere skole, og hadde lektor Tønnesen som lærer. Jeg vet at han var involvert i illegalt arbeid. Jeg vet at også Baltzer Børum som hadde vært elev av Tønnesen drev med illegalt arbeid. Det samme vet jeg at Ragnar Frisell, som drev Samvirkelaget på Grefsen gjorde.

Finnes det noe litteratur om dette? Jeg har sett et hefte / bok gitt ut av Øvre Grefsen vel, men der står det mer generelt om livet under krigen på Grefsen.

Grefsen 23. februar 2013

Svar til Ingebjørg Hovde

Takk for henvendelsen. Vi gjør et forsøk på å svare:

Grefsen brannstasjon ble bygd i 1938. Bildet er tatt i 1986. Brannkonstablene er Olaf Tømte, O.A. Lande, J. Westlie (bak), Jon Yngvar Guttormsen og Kjell Hoff Johansen. Dette er et annet bilde enn det som er nevnt i teksten.

1) Bilder. Gå inn på hjemmesiden til Historielaget, klikk på «bilder» og deretter på «bildebasen». Bruk søkerkode JUB_573 (merk skrivemåte på bindestreken). Du vil få opp et bilde av brannstasjonen like etterat den sto ferdig. Vi har dessverre ikke noe bilde av brannmesterboligen, som lå/ligger like bak brannstasjonen, og er bygget på samme tid, derfor i funkisstil som brannstasjonen.  Jeg tror (men er ikke sikker på) at huset har samme adresse i dag som dengang det ble bygget. Vi har også et bilde av samvirkelaget, JUB_587, der ganske riktig Ragnar Frisell var bestyrer.

2) Ragnar Frisell og Lektor Tønnessen. Vi vet litt om Ragnar Frisells innsats under krigen. Han , med god hjelp av lektor Tønnessen,  sendte av gårde, illegalt, store forsyninger med mat til «Kirkeneslærerene», og måtte senere flykte til Sverige med hele familien. De hadde fire barn. Så vidt jeg vet er det bare Thorbjørn, den eldst sønnen som lever i dag. Om lektor Tønnessens og Ragnar Frisells innsats under krigen finnes det en artikkel i Historielagets tidsskrift På Jakt og Vakt nr 4/2006. Den heter «Lektor Tønnessens notater», og forteller en ganske dramatisk historie om to modige motstandsfolk. Dette nummeret ble svært etterspurt, og jeg har derfor ikke lenger noe ekstranummer. [Artikkelen er sendt Ingebjørg Hovde som fotokopi.] Om Batzer Børsum, som var antikvariatsbokhandler, vet vi ikke så mye, annet enn at han, i likhet med Ragnar Frisell, var sterkt preget av opplevelsene under krigen så lenge han levde. Det kan tenkes at hans gode kollega og venn, Bjørn Ringstrøm, som nå bor i Bærum, vet mer.

3) Vi er selvsagt svært interesserte i det din oldefar har å berette om både virksomheten og området. Forhåpentligvis er det grunnlag for en artikkel i tidsskriftet vårt, så vi hører gjerne mer fra deg.

25.2.2013
Finn Geiran

Legg igjen en kommentar