Søstrene Andersens butikk

Søstrene Dagny (Hermansen) og Alma (Karsmann) drev velassortert forretning i «Sletta» på Kjelsås, nærmere bestemt i Kjelsåsveien 107. Her var det orden i hyllene. Bak disken ser vi Augusta Iversen, Alma Karsmann og Karin Stenberg Olsen.

Det er stengt for kommentarer.