Snippen i Nydalen

«Snippen» i Nydalen var et bolighus med plass til flere familier. Huset lå på hjørnet av Sandakerveien og Nydalsveien, og det var mest formenn og mestere på Spigerverket som bodde her. Rundt Snippen var det i tillegg flere arbeiderboliger med direktørboligen opp mot Guldhaug. Vi vet ikke med sikkerhet når Snippen ble bygget, men huset ble kjøpt av Spigerverket i 1899. Det er fra omkring denne tiden dette bilde er tatt.

Sittende fra venstre (hvit bluse): Harda Stokke (f. Pedersen), Sofie Sparbo (f. Pedersen), Petronelle Pedersen (g. med Søren Pedersen). Liten gutt stående bak: Olaf Pedersen. Stående bak fra høyre: Sigrid Knudsen (konfirmant? – f. Pedersen), Martha Jensen (f. Pedersen), Søren Pedersen (verksmester ved Chr. Spigerverk), Joseph Jameson, spinnerimester ved Nydalens Compagnie. Han var sønn av Hargreaves Jameson, den første spinnerimester ved NC. Mann med stråhatt er ukjent, videre Karl Stokke (g. med Harda). Mann med helskjegg kan være Bakker, som var formann på Spigerverket. Også valsemester Hammarbeck bodde på Snippen på den tiden da bildet ble tatt. Amanda Solli var gift med Stokke fra Spigerverket (sønn Birger). De emigrerte til Amerika og tok navnet Stock.

Bildet er fra Historielagets bildebase. Foto: Jens Bryde. Bildet er utlånt av Jan og Jon Knudsen.

Legg igjen en kommentar