Akebakkeskogen

Jeg er interessert i historien bak området der Akebakkeskogen borettslag ligger i dag. Bruk, skjødsel og eier av området. Det er gammel vegetasjon i området som kan tyde på at det har vært en delvis parkmessig opparbeiding ved ballplassen. Finnes det bilder fra dette området og langs Akebakken før utbygging? Mvh Bjørg Thorvik Helgen.

Akebakkeskogen. Svar til Bjørg Thorvik Helgen

Utkikkstårnet i Akebakkeskogen. (Historielagets bildebase.)

Grefsenåsen var gårdskogen til Østre Grefsen som ble nedlagt som gård omkring år 1900. (Deler av tunet eksisterer fremdeles med adresse Kjelsåsveien 43). I midten av 1850-årene solgte eieren Iver Olsen først 50 mål av havnehagen og deretter 20 mål av skogen til et aksjeselskap som skulle bygge Grefsen Vandcuranstalt, eller Grefsen bad på folkemunne. Han var selv en av aksjeeierne og satt i direksjonen. Ovenfor bygningene til Vandcuranstalten og nedenfor den stien som gikk der Frennings vei går i dag, ble det anlagt en park. På de 20 målene ovenfor stien ble det bygget et utsiktstårn (ovenfor boligblokkene i Frenningsvei 37) og anlagt en slette, nå en liten bane for ballspill. I mine guttedager ble sletta kalt Speidersletta, men jeg  antar at den ble brukt til f.eks. krokket av gjestene på Vandkuranstalten. Det kan godt tenkes at deler av dette området også ble parkmessig behandlet, men før bebyggelsen i Akebakkeskogen kom, var disse knausene en del av den bymessige skogen i Grefsenåsen, med store furutrær og lavere løvvegatasjon – stort sett rogn, så vidt jeg husker.

Alt dette framgår av et kart fra 1891 som finnes i Historielagets bok Nord i Aker. Av kartet framgår også at det ble anlagt mange turstier videre oppover i åsen. Akebakken, som ble bygget i 1920-årene, var en del av dette turstisystemet som førte fram til utsiktspunkter og hvileplasser innover i åsen. Grefsenåsen ble solg til Kristiania kommune av Iver Olsens sønn like før 1. verdenskrig og benyttet som folkepark. Trollvann ble demmet opp til badeplass og det ble bygget et par hoppbakker, sener også en slalombakke, Grefsenkleiva i 1947. Grefsenkollen sportsrestaurant ble bygget i slutten av 1920-årene som en del av dette prosjektet. Av kartet fremgår forøvrig også at tomten til Vandcuranstalten strakte seg sørover til det området som Disen skole nå ligger, og der det i mange år lå et gartneri. [Gartneriet blir omtalt i På Jakt og Vakt nr. 4/2012.]

Ved å gå inn på Historielagets hjemmeside, derifra til bildebasen og bruke søkerordet Akebakken, vil man få opp fire eldre bilder av Akebakken.

29.10.2012
Finn Geiran

Legg igjen en kommentar