Lofthus gård?

Hei, er det noen som kan hjelpe meg med å finne frem til gamle bilder av Lofthus gård? Opprinnelig arkitektur etc?

Takk for hjelpen,

Hilsen Charlotte Rustad

Lofthus gård. Svar til Charlotte Rustad

Det fantes vel ikke noen «Lofthus gård», så vi tror det må være Christian Schous eiendom som nå ligger i Christian Schous vei du mener. Den ble bygget i 1880-årene etter at Schou hadde kjøpt de to husmannsplassene (Østre) Grefsenstua av Iver Bredo Olsen og Disenstua av Carl Arnt Arnesen. De to var forøvrig svogere. Eiendommen skal ha vært på ca 30 mål og altså med en liten jordvei. Misforståelsen skyldes sannsynligvis at stedet blir omtalt som gård i en artikkel om neste generasjon Chr. Schou i Norsk bografisk leksikon. Schou-familien eide også Søndre Sinsen gård, og Lofthus fungerte muligens som husmannsplass under Søndre Sinsen, men var ellers å betrakte som en løkkeeiendom, slik det fantes mange av rundt Christiania, dvs. et sommersted for en velhavende familie som ellers bodde et annet sted. Chr Schou junior bodde der fast og hadde naturligvis hester. Kuskeboligen finnes fremdeles. Ellers er alle andre uthus forlengst revet. Om det ble holdt andre dyr enn hester, er ikke kjent. Familien levde meget isolert og hadde ingen kontakt med de nye beboerne på Lofthus som kom fra begynnelsen av 1930-årene da deler av eiendommen etter hvert ble lagt ut til villatomter.

Vi har ikke mange bilder fra eiendommen, og ingen fra den gang den ble drevet som «gård». Det skulle vi gjerne ha hatt, men huset står jo der fremdeles slik at vi burde fotografere eksisterende bebyggelse. De bildene som finnes kan søkes opp i bildebasen under søkerordet «Lofthus».

Huset er bygget i 1880-årene, og da var jo stilen på litt fasjonable tømmervillaer en slags nasjonalromantikk med islett av jugend. Det ble ofte et litt overlesset resultat.

24. oktober 2012
Vennlig hilsen Historielaget

Det er stengt for kommentarer.