Hvor går grensene?

Det har aldri, så vidt jeg vet, vært trukket noen offisiell grense mellom historielagene i Oslo. Jeg tror heller ikke det er ønskelig, fordi en viss «osmose» er naturlig. Tidligere hadde vi Bydel 21. Vi sa at det var kjerneområdet for Historielaget, men med visse tilpasninger, blant annet i Nydalen. Det var Harry Lagert som startet Historielaget. Han var nydøling, og hans store lokalhistoriske interesse kom derfra. Nydalen har derfor alltid tilhørt oss! Derav navnet Historielaget Grefsen – Kjelsås – Nydalen. Det ble et skikkelig rabalder da noen på 1990-tallet ønsket å endre navnet, fordi det kunne ha ført til endringer av kjerneområdet.

Da Nordre Aker bydel ble etablert, diskuterte jeg – høyst uformelt – med Hans Andreas Grimelund Kjelsen, som da var nestleder i Sogn Kultur- og Historielag, nå leder av Fellesrådet for historielag i Oslo, hvor vi burde trekke grensen mellom den nye bydelens to historielag. Vi fant ut at den naturlig gikk i Maridalsveien på strekningen fra Bjølsen til Brekke. Derved kom hele Nydalen, også vestskråningen, inn under samme historielag. Brekke ville da også tilhøre oss, mens Korsvoll tilhørte Sogn, selv om det bor, eller bodde, en del gamle nydølinger vest for Maridalsveien.

Med Groruddalen historielag har vi aldri hatt noen tilsvarenede samtale, men det har vel vært en stilltiende overenskomst om at Disen-området har tilhørt oss, og at Tonsen- og Årvoll-området har tilhørt Groruddalen. I så fall er Trondheimsveien en naturlig grense fra Sinsenkrysset og opp til Bjerke, derifra langs Årvollveien til Stig. Det kan tenkes at de som bor nærmest Stig vil føle det annerledes. Kanskje grensen går fra Sinsenkrysset til Aker sykehus og deretter langs kraftlinjen opp til Mons Søviks plass på Lofthus, altså langs grensen mot Bjerke bydel.

Mot Sagene – Torshov Historielag har Ringveien vært den naturlige grensen fra Sinsenkrysset til Storo, men vi har gjerne tatt med oss Storo-og Lillområdet nedenfor Ringveien. Igjen osmose. Mot Maridalen har grensen gått ved Brekke. Innenfor er det Maridalens Venner som regjerer. På østsiden av Maridalsvannet har Midtodden tilhørt vårt område, men Sander lenger nord har tilhørt Maridalen.

Det kan jo tenkes at de store endringene i bebyggelsen som nå finner sted i deler av vårt område, bør føre til noen revisjoner, men det viktigste er jo hva beboerne, nye og gamle, selv mener om tilhørligheten. Inntil nye, sterke synspunkter eventuelt framkommer, bør vi vel beholde området slik det ovenfor er beskrevet.

FG

Legg igjen en kommentar