Potetopptaking på Storo gård

Høstferien er slutt. I våre dager reiser mange skolebarn med foreldrene til fjells, til sjøen eller til utlandet. Men det er ikke mer enn en drøy generasjon siden at høstferien ble kalt potetferie. Både på landsbygda og i utkanten av Oslo og i Aker tilbrakte mange barn høstferien i potetåkeren. Til langt ut på 1900-tallet foregikk potetopptakingen ved hjelp av en maskin trukket med hest, som ikke gjorde annet enn å røske potetene opp av jorda. Å få dem videre opp i kasser og sekker var håndarbeid, og var jordet stort, var det behov for mange hender. Men så kom det maskiner som gjorde hele arbeidet, og det var ikke lenger nødvendig å mobilisere hele familien og ungene i nabolaget. Potetferien fikk et annet navn og et annet perspektiv.

Bildet viser potetopptaking på Storo gård på 1920-tallet. Jordet lå i området vest for Morells vei, hvor senere Bjerkealleen har kommet. Det store lyse huset til høyre i forgrunnen er Kapellveien 52, det mørke huset er Kapellveien 54. Bråtenalleen går mellom disse to husene. Mannen på bildet er ukjent.

Hovedbygningen og driftsbygningene på Storo gård lå umiddelbart nedenfor Storobroen, på høyre side av Grefsenveien når man beveger seg nedover mot Sandaker. Siste rest av gården, hovedhuset, ble revet omkring 1990.

Bildet er fra Historielagets bildebase. Fotografen er ukjent.

Legg igjen en kommentar