Bli medlem

Kontingenten er kr 250,– per år. (Vedtatt på årsmøtet 10.3.2016.) Kontingenten inkluderer:

  • Abonnement på På Jakt og Vakt
  • Årskalender
  • Medlemspris ved kjøp av bøker og ekstra kalendere
  • Invitasjon til lagets turer og andre aktiviteter

Nå kan du melde deg inn via mobiltelefonen. Send følgende SMS-melding til 2160: Medlemgkn

Da blir du registrert og får tilsendt en giroblankett og vårt medlemsblad På Jakt og Vakt.

Du kan også sende en e-post til beritnybo@gmail.com, eller et brev til:

Historielaget Grefsen – Kjelsås – Nydalen
Postboks 49 Nydalen
0409 OSLO

Historielagets bankkontonummer
1609 08 51962

Det er stengt for kommentarer.