Om Historielaget

Historielagets «bumerke» er den kjente tegningen fra Kvernsagn der Peter Chr. Asbjørnsen står med fiskestangen. Eventyr- og sagnfortelleren som i likhet med Askeladden fant verdier i den nære historien.Historielaget Grefsen • Kjelsås • Nydalen har til formål å vekke interesse og skape forståelse for vår lokale historie. Det vil arbeide for å skape forståelse for og utbre kjennskap til vår kulturarv og verne kulturminner av alle slag. (Paragraf 1 i vedtektene). Målgruppen er alle som bor/har bodd/ønsker å bo i Historielagets nedslagsfelt eller som på annen måte har tilknytning til dette. Nedslagsfeltet omkranses av området langs øvre del av Akerselva, Ringveien, Trondheimsveien og Markagrensen, dog uten at grensene er skarpt definert. Kart
Vårt område (klikk for større versjon)

Lenke til styreoversikten


På jakt og vakt med Harry Lagert
Historielaget ble stiftet 26. november 1979 som det første av mange lokale historielag i Oslo. Opprinnelig navn var Historielaget i bydel 33. På grunn av endringer i bydelsinndelingen er også navnet blitt endret. Initiativtaker til – og mangeårig leder av Historielaget var Harry Lagert, som også var fødselshjelper til flere av de øvrige historielag i Oslo.

Historielaget har siden starten utgitt kvartalstidsskriftet På Jakt og Vakt. Dette er lagets viktigste og bredeste kontaktformidler til og fra medlemmene. Styret legger til rette for utgivelsen og oppnevner redaksjonskomiteen. Redaksjonen arbeider uavhengig av styret, men gir plass for den informasjon som styret ønsker formidlet til medlemmene.

Bøker og bilder
Historielaget har utgitt bøkene Nord i Aker – gjennom 10 000 år (2004), Sør for Maridalsvannet (1991) og Under åsen, langs elva (1984), samt turguiden I og utenfor Asbjørnsens fotspor. De to første bøkene er fremdeles i salg. Historielaget utgir også kalendere med historisk tema.

Bøkene Sør for Maridalsvannet og Under åsen, langs elva, er digitalisert:

Sør for Maridalsvannet

 Under åsen, langs elva

Bildearkivet er Historielagets viktigste «skatt». Den består av både et papirbasert og et digitalt arkiv. Det digitale arkivet er offentlig tilgjengelig. Arkivet oppdateres og utvides fortløpende. Det er stor interesse fra medlemmene for å få lagt inn bilder i arkivet.

På tur med Historielaget
Historielaget arrangerer rusleturer i distriktet Grefsen – Kjelsås – Nydalen og ellers turer, ekskursjoner og møter med historisk tema. Disse arrangementene blir annonsert i På Jakt og Vakt og på hjemmesiden.

Medlemmer får tilsendt På Jakt og Vakt og årskalenderen, de har anledning til å kjøpe bøker til medlemspris og kan delta i alle Historielagets arrangementer. Medlemskontingenten er for tiden kr 250 per år.

Historielaget er tilknyttet Fellesrådet for historielagene i Oslo og Landslaget for lokalhistorie.

Det er stengt for kommentarer.