Årsmøte 2020 avholdes onsdag 16. september kl 19.00

På grunn av restriksjoner knyttet til koronasituasjonen måtte dessverre det tillyste årsmøte den 19. mars utsettes på ubestemt tid. Styret har diskutert alternative løsninger og har kommet til at vi skal avholde et forenklet årsmøte den 16. september kl. 19.00 i menighetssenterets lokaler, Glads vei 47.

Det vil ikke bli servering og ikke foredrag, men kun de vedtektsbestemte årsmøtefunksjoner.

Program:

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder og referent
  • Årsmelding 2019
  • Regnskap 2019
  • Revisors beretning
  • Plan og budsjett for virksomheten 2020
  • Innkomne forslag
  • Valg. Eli Hanna Husby og Hanne Kristine Stagrim tar ikke gjenvalg. Astrid Voksø og Anne-Gurin tar gjenvalg. Nye kandidater presenteres av valgkomiteen i møtet.

Utdeling av kulturvernprisen utsettes til årsmøte 2021

For øvrige årsmøtepapirer, se På jakt og vakt 1/20 eller http://historielaget-gkn.no/?page_id=5175

Andre arrangementer er enten avlyst eller utsatt.

Styret i Historielaget håper våre medlemmer, til tross for mange restriksjoner, har en fin og rolig tid. Vi gleder oss til å kunne møte våre medlemmer igjen og arrangere møter og turer. Dersom situasjonen endrer seg, vil vi så fort som mulig ta opp igjen våre vanlige aktiviteter. Følg derfor med på våre hjemmesider og Facebook. Imens må vi alle smøre oss med tålmodighet.

På vegne av styret

Hilsen Tore Faller, leder

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.

Det er stengt for kommentarer.