Bli med på tur til Ringerike lørdag 06.05.2017

 Ringerike museum og Veien kulturminnepark.

Ringerike museum holder til i det som tidligere var Norderhov gamle prestegård, der presten bodde fra 1635 til 1950-årene. Det sitter mye historie i de nesten 400-år gamle tømmerveggene. Vi får høre historien knyttet til den gamle prestegården, og vi får møte flere historiske personer, bl.a. Jørgen Moe og Anna Colbjørnsdatter. 

Det var her i Norderhov gamle prestegård at Peter Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe traff hverandre for aller første gang i 1826, bare 13-14 år gamle. Og det var her de utviklet et livslangt vennskap. Deres interesse for innsamlingen av norske folkeeventyr har satt varige spor i norsk historie. 

Prestekona på Norderhov i 1716, Anna Colbjørnsdatter, har fått heltestatus etter sin snarrådige innsats mot svenske soldater i slaget på Norderhov natten til 29 mars 1716. På museets hjemmeside kan vi lese: «Vi liker å tro at det var daværende prestekone på Norderhov gamle prestegård, Anna Colbjørnsdatter, og hennes lure og smarte innsats, som resulterte i at omkring 200 norske soldater beseiret nærmere 600 svenske soldater. Mange ble drept og kulehullene sitter fremdeles i veggen inne i en av stuene og vitner om den dramatiske hendelsen. Hør historien om hva som skjedde den dramatiske natten, gå omkring i de autentiske rommene hvor skuddene falt, og vit at dette var et av flere nederlag de svenske soldatene led, og som resulterte i at de trakk seg ut av Norge noen få måneder senere samme år.»  Se også www.ringerikes.museum.no

Kanskje får vi også til et besøk i Norderhov kirke fra 1100-tallet der Anna Colbjørnsdatters inntørkede lik ligger fremdeles i krypten. Kirken ligger rett på andre siden av veien for museet.

Etter Ringerike museum og Norderhov kirke drar vi videre til Veien kulturminnepark. Der spiser vi først lunsj, snitter og kaffe/te.

Deretter blir det omvisning i langhuset og gravfeltet som ligger like ved. Gravfeltet er et av Østlandets største fra yngre bronsealder og eldre jernalder, dvs. fra 900 f.Kr. til 550 e.Kr. Det er ca. 150 avmerkede gravhauger. I overkant av 100 gravhauger er bevart i dag. Gjenstander fra gravhaugene står utstilt på museet like ved.

I åkeren sør for gravhaugene er det funnet flere flatmarksgraver, kokegroper, ildsteder og fire langhus. Det ene langhuset er bygget slik det kan ha sett ut i eldre jernalder. Huset er reist nøyaktig der det største og mest særpregede jernalderhuset sto. Huset var 47 meter langt og 8 meter bredt på det bredeste, og det er funnet rester av tre ildsteder i huset. Alt dette vil en omviser fortelle om.

I museet, som ligger like ved, finner vi både faste utstillinger og en ny utstilling for 2017. Det er også en museumsbutikk med både bøker og gjenstander. Se også www.veienkulturminnepark.no

Turen starter fra Kjelsås trikkeholdeplass kl. 09.00. Vi plukker opp folk fra alle trikkeholdeplassene nedover til og med Disen. Og vi regner med å være hjemme igjen ca. kl. 16.30.

Alt dette får du for kr. 500. Meld deg på før 22. april til Hanne Kristine Stagrim, epost: hannks@online.no, mobil: 922 20 351. Når påmeldingen er bekreftet, kan du betale kr. 500 til Historielagets konto: 1609 08 51962. Merk innbetalingen med Tur 6. mai.

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.

Det er stengt for kommentarer.